Skip to main content

Shelves

Haber Lider

Yapılan etkinlikler, eğitimler, tanıtımlar, stant sunumları ve basında çıkan haberlere ulaşabilirsiniz.

Licad GIS Ana Modül

Licad GIS [Lider CAD & GIS], CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) fonksiyonları desteği ile harita, kadastro, kentsel planlama, i...

LiCity Modülü

LiCity [Lider 3 Boyutlu Kadastro ve Sayısal Yapı Modeli] Modülü

LiKas Modülü

LiKas [Lider Kadastro, Güncelleme ve Sayısallaştırma], 2018/13 sayılı Kadastro Güncelleme Çalışmaları Uygulama Genelgesi ve 2...

LiMap Modülü

LiMap [Lider Harita], Harita, Kadastro ve Arazi Düzenleme Modülü

LiMar Modülü

LiMar [Lider İmar], 18. Madde İmar Uygulama Modülü.

LiSurf Modülü

LiSurf [Lider Surf] - Halihazır Harita ve Arazi Modellemesi Modülü.

LiSurvey (Hesap) Modülü

Koordinat Hesapları ve Paftalama Modülü

LiTes Modülü

LiTes [Lider Tesis, 2/B ve Orman Kadastrosu], Tesis Kadastro, Tescil Harici, 2/B Orman ve Orman Kadastrosu(Orka) proje işlemler...

LiTop Modülü

LiTop [Lider Arazi Toplulaştırma], Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) ve Özel Toplula...

Sık Sorulan Sorular

Hemen hemen tüm kullanıcıların sora bileceği soruların cevaplarını burada bulanabilir.